ПОГОДЖЕНО
Голова учнівського самоврядування

___________ К.В.Назаришина

Додаток No1 до наказу No302 від 16.10.2013р.

ЗАТВЕРДЖЕНО Директор МППЛ __________ Г.П.Гуревич

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ Миколаївського професійного промислового ліцею

1. Загальні положення

Загальноосвітня та професійно-технічна підготовка учнів здійснюється за денною формою, відповідно до державних стандартів.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 тижні – у зимовий та 9 – у літній періоди.

1.3.

Навчальний час учня визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання робочих навчальних програм професійно-технічної освіти:

1 пара: 2 пара: 3 пара: 4 пара:

8.30-09.15

9.20-10.05 10.15-11.00 11.05-11.50 12.20-13.05 13.10-13.55 14.05-14.50 14.55-15.40

(перерва 5 хвилин) (перерва 10 хвилин) (перерва 5 хвилин) (перерва 30 хвилин) (перерва 5 хвилин) (перерва 10 хвилин)

(перерва 5 хвилин)

1.4.

2.1. 2.2.

Мова навчання у ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

2. Права та обов’язки учнів МППЛ

Права і обов’язки учнів ліцею визначаються законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Статутом ліцею.
Учні мають право на:

 • —  належні умови навчання за обраною професією;
 • —  матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • —  безоплатне користування навчально-виробничою, культурно- спортивною, побутовою, оздоровчою базами ліцею;
 • —  отримання стипендії та матеріальної допомоги, згідно з «Положенням про порядок призначення і виплати стипендії учням ліцею»;
 • —  щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення.
 1. 2.3.  Учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування забезпечуються одноразовим гарячим харчуванням під час великої перерви (11.50-12.20).
 2. 2.4.  Учні ліцею зобов’язані:
  • —  виконувати правила внутрішнього розпорядку МППЛ;
  • —  дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
  • —  виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
  • —  систематично і досконало оволодівати знаннями і професійною майстерністю;
  • —  у обов’язковому порядку відвідувати заняття з теоретичної та професійно-практичної підготовки;
  • —  дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки;
  • —  виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств;
  • —  бережно ставитись до обладнання, засобів навчання. Збитки, навмисно заподіяні учнями, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.
 3. 2.5.  За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту ліцею та правил внутрішнього розпорядку до учня застосовуються такі заходи впливу, як: попередження, догана, відрахування з навчального закладу.
 4. 2.6.  З ліцею учень може бути відрахований за: — власним бажанням; — станом здоров’я;
  — переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;
  — незадовільну успішність, поведінку;
  — невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; — вироком суду, що набрав законної сили;
  — грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку;
  Учень при відрахуванні з ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.