Зразок заяви

                                                                        Директору Миколаївського

                                                                             професійного промислового

                                                                             ліцею

                                                                             Гуревич Г.П.

                                                                             Прізвище, ім`я, по батькові

                                                                             заявника (в родовому відмінку)

                                                                             Домашня адреса, телефон

                                                                             Статус (пенсіонер, інвалід війни,

                                                                        учасник війни, безробітний та інше)

ЗАЯВА

(пропозиція, скарга)

              1. Чітко викласти суть порушеного питання.

              2. Викласти своє прохання, вимогу чи пропозицію.

  Дата                                                                                                                                                                                                                                               Підпис