1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови

Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови

 

Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови

Постановка проблеми,У період соціально-економічних і політичних змін, що відбуваються нині в нашій державі, велика увага приділяється удосконаленню системи освіти. Одним з її основних завдань є формування національної еліти, здатної максимально ефективно взаємодіяти зі світом та спроможної вивести економіку й культуру України на якісно новий рівень. Саме тому знання іноземної мови має надзвичайно важливе значення, оскільки зростає потреба у спілкуванні та співпраці між країнами й народами з різними мовами та культурними традиціями. Інтеграція українського суспільства до міжнародного соціально-економічного, інформаційного, культурного простору зумовлює потребу в ефективній дидактичній технології, що забезпечувала б неперервну взаємодію співучасників навчання, умотивоване залучення їх до навчально-виховного процесу. Основною метою навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах стає формування та розвиток умінь і навичок іншомовного спілкування, що передбачає досягнення учнями такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах. Відповідно до державної мовної політики навчання іноземних мов є одним із пріоритетів сучасної освіти.

Згідно з положенням про "Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти", основними групами компетентностей, яких потребує сучасне життя, є соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти Комунікативна компетентність проявляється в усіх життєвих сферах та від ступені її сформованості залежить здатність людини адекватно орієнтуватися, поводитися в різних соціальних ситуаціях. Тому головною метою навчання іноземної мови, як зазначається в програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, є формування в учнів комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Ми радимо