1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Гринько Лариса Анатоліївна, провідний бібліотекар

Гринько Лариса Анатоліївна, провідний бібліотекар

Я, Гринько Лариса Анатоліївна,  працюю в бібліотеці ліцею  сім років. За освітою – бібліотекар- бібліограф, закінчила Миколаївський факультет Київського державного інституту культури.
 
Бібліотека ліцею є центром духовності, джерелом науково – технічної, навчальної та пізнавальної інформації. 

В практичній діяльності керуюся вимогами державної національної програми «Освіта: Україна XXI століття».
Мій життєвий принцип: Якщо ти володієш знанням, дай іншим запалити від нього
світильники. В кожній справі краще небагато, але доброго, ніж багато, але поганого.

Наша бібліотека працює з дня існування ліцею (колишнього ПТУ№ 10). Загальний фонд бібліотеки складає 18926 примірників художньої, науково – популярної, методичної літератури та 6403 підручників. Щодня бібліотека гостинно відчиняє двері для своїх читачів, яких нараховується близько 500 осіб з числа учнів і  працівників ліцею.
В ліцеї виділяються дві категорії споживачів інформації: педагогічний склад і учні. Кожній групі притаманні свої інформаційні за¬пити, які мають певну специфіку задоволення.
Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу починається з попередньої кропіткої роботи з вивчення запитів книгокористувачів — учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання.  Ця робота містить цілу систему заходів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження. Застосування всіх заходів у комплексі дозволяє отримати достовірні висновки про характер і мотивацію читання, а отже, інформаційних потреб читачів.
В умовах бібліотеки ліцею ретельно вивчається середовище, яке впливає на формування інформаційних потреб педпрацівників: аналізуються навчальні плани, наявна методична база, звітна документація, навчальні та виховні плани роботи. В ході вивчення інформаційних потреб простежуються певні групи споживачів інформації: адміністрація,  викладачі, майстри виробничого навчання, інші працівники, учні.
У своїй роботі використовую ідеї та методику виховання у дітей любові до книг. Головним завданням вважаю надання інформації читачам та виховання в них основ інформаційної культури
Як писав Василь Олександрович Сухомлинський: «З книги починається самовиховання, індивідуальне, духовне життя». Вміти читати — означає бути чутливим до прочитаного, читання — це віконце, через яке дитина повинна бачити і пізнавати світ і саму себе.
Всю свою індивідуальну та масову роботу спрямовую на виконання цієї мети.

Велику увагу приділяю наочній популяризації книги і читання, організації книжкових виставок. Яскравий напис, влучно складене звертання, творче спрямування і вміло добрана література виставки завжди ефективно інформують про книги, викликають нові запити і задовольняють існуючі.  Книжкові виставки останнього часу – „У нас єдина мета-Україна свята ”, „Вони стали на захист Батьківщини ”, „Амур крокує по планеті ”, „Афган-моя кривава рана ”, „Найвиличніша, рідна, проста ”, „Добігти до себе ”, „Є така професія захищати Україну ” тощо. За традицією виставки присвячую  значним подіям, святам, ювілейним датам.
Ефективності будь – якої виставки сприяє інформація про неї, проведення оглядів літератури, яка експонується, бесід про окремі видання.
Серед заходів для учнів впливовими є бесіди, години спілкування, години цікавих повідомлень, які особистісно спрямовані і надають можливість для міцного і відвертого спілкування.  Це - години спілкування „Твоє ім’я – найвища нагорода”,  бесіди „Козацька слава невмируща”, „Робітнича професія – дорога в самостійне життя” тощо.
Для організації позакласної роботи з учнями використовую такі заходи, які містять ігрові елементи, рольові ігри тощо. Такими є  літературно – музична година „Любов-душі найвищий злет ”, інтелектуальна гра „Щасливий випадок”, турніри правознавців, години дозвілля.
Серед масових заходів особливу увагу приділяю усному журналу. Останнім часом було розроблено і проведено усні журнали „Мова. Нація. Держава.”, „ Мій рідний край-життя мого перлина”, „ Україно! Україно! Серце моє ненько,”, „Бережи здоров’я з молоду”, „ Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять”,   ” Коли горить свічка”.
 Традиційним стало проведення протягом навчального року циклу бесід з народознавства „З рідних джерел”, який охоплює найрізноманітніші теми з історії свят, обрядів, традицій українського народу.
Питома вага надається участі бібліотеки в організації загальних заходів ліцею - Дня знань, випускних вечорів, предметних тижнів. За звичаєм, не тільки добираю потрібну інформацію для організації вищезазначених форм роботи, а й безпосередньо беру участь в їх проведенні. Щотижня добираю необхідні матеріали з книг і періодичних видань на допомогу класним керівникам і майстрам в/н для проведення класних годин, рад профілактики, виховних бесід.
Останнім часом особлива увага надається питанням удосконалення  навчально – виховного  процесу, впровадженню інноваційних освітніх технологій, роботі з обдарованими учнями, організації роботи учнівського самоврядування. Тобто відбувається постійний пошук нових і ефективних форм роботи. В зв’язку з цим зростає і урізноманітнюється коло інформаційних запитів педпрацівників.
Для забезпечення викладачів і майстрів потрібною інформацією в бібліотеці проводжу індивідуальну і масову робота.
Індивідуальна робота розпочинається з вивчення запиту педпрацівника, пошуку потрібної літератури. Суттєву допомогу в цьому надають матеріали тематичної картотеки статей, яка містить інформацію за темами „Панорама педагогічної майстерності”, „Майстерня професійноого самовдосконалення”.
Для задоволення постійних читацьких запитів в бібліотеці створено і систематично поповнюються тематичні папки фактографічних матеріалів – тобто добірки статей з газет і журналів, різноманітних сценаріїв за темами: „Національне виховання”, „Родинне виховання”, „Боротьба з шкідливими звичками”, „Фольклорні свята, народні звичаї і обряди”, „Національні символи України”, тощо. Створено також тематичні папки по предметах – математиці, фізиці, історії, правознавства, української мові та іншим, в яких зібрано додатковий матеріал для викладачів на допомогу проведення відкритих уроків, предметних тижнів та інших цікавих заходів з предметів.
Для педпрацівників оформлено стенд „Твій помічник – служба НТПІ”, працюють книжкові полиці „На допомогу майстру в/н”, „На допомогу класному керівнику” , „Педагогічна майстерність» . В своїй роботі доводиться максимально використовувати періодичні видання, а також книжки минулих років видання, які містять корисний для роботи матеріал. Разом з цим для повного і оперативного інформування бібліотека звертається до фондів Миколаївської обласної науково – педагогічної бібліотеки, яка має великий, постійно поновлюваний фонд  педагогічної літератури та періодичних видань України . Головне моє завдання — щоб ні один читач не вийшов з бібліотеки без потрібної йому інформації.

 «Триста, п'ятсот, тисячу років житиме школа — і стільки ж років нехай живе в ній книжка

Великою буває користь від учіння книжного.
Книги-ріки, що наповнюють моря.      
     ( Ярослав Мудрий)
                              
 Кожна бібліотека має у своєму арсеналі різноманітні форми і методи роботи з користувачами. Для задовільнення культурно-інформаційних потреб більшості користувачів,  проводилися виховні заходи. За напрямами виховної роботи було проведено:
1. національно-патріотичні:
- вахта пам’яті «Благословенна будь, земля моїх батьків»;
- літературний альманах «Бунтарний пророк»;
-народознавчий калейдоскоп «Свята Пасха йде до хати, буде Пасха красна день вітати, Великдень справляти»…тощо.
 
2. морально-етичні:                                                                                                    
- диспут «Обов’язок. Відповідальність. Совість.»;
- урок толерантності «Україна в Європейському контексті»
- перлини духовності «Дівчинка. Дівчина. Жінка.»
- родинне свято « Моя сім’я, моя родина в житті ідолі України»
- книжкова виставка « Добра родина-славна Україна» тощо.
 3. превентивно-правові:
- турніри правознавців;
- книжкова виставка «Держава. Молодь. Закон.» тощо.
 
4.здорового способу життя:
- проблемний стіл «Тютюн і мадонна»;
- година спілкування «Ім’я біди-наркотик» тощо.
 
Але сьогодні ми не можемо з тим же успіхом проводити заходи, які проводили кілька років тому. Змінився світ, змінилися ми, змінилися наші учні. У кожному масовому заході зараз обов’язково повинні застосовуватися інтерактивні методи. Навіть визначати тему даного заходу треба з врахуванням потреб нинішнього часу. Такі новітні технології ми використували при проведенні літературної вітальні «Такую жизнь нельзя назвать короткой» присвячену пам’яті В. Висоцького. Також при проведенні мистецької зустрічі з миколаївським поетом О. Сичовим. З проведенням інтернету до бібліотеки ми стали залучати ще більше користувачів.
Отже робота бібліотеки тільки тоді може бути ефективною, коли вона носить систематичний характер, коли є співпраця з адміністрацією та педагогічним колективом. А найголовніше-любов до своєї роботи, до дітей. І, якщо через декілька років після закінчення навчального закладу, діти заходять до бібліотеки розповісти про свої успіхи, розумієш, що робота наша потрібна.Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH